ziemia


ziemia
ziemia I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm, astr. {{/stl_8}}{{stl_7}}'(Ziemia) trzecia planeta Układu Słonecznego, ciało niebieskie o kształcie zbliżonym do elipsoidy obrotowej, obiegające Słońce po orbicie eliptycznej; kula ziemska': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nauka o Ziemi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'to, po czym się chodzi; wierzchnia warstwa gruntu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rzucić coś o ziemię. Upaść na ziemię. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ziemia II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej; grunt, gleba': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kamienista, piaskowa, pulchna, ciężka ziemia. Ziemia orna. Uprawiać, użyźniać ziemię. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszar własności prywatnej, państwowej lub spółdzielczej, przynoszący właścicielowi zysk z uprawy, z gospodarki hodowlanej lub leśnej; grunt, rola': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ziemia chłopska, dworska, pegeerowska, kołchozowa. Gospodarować na ziemi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszar zamieszkany przez grupę etniczną; także podniośle: kraj, ojczyzna': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ziemia podhalańska, śląska. Ziemie piastowskie. Ziemia ojczysta. Polska, niemiecka ziemia.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}(mocno) stąpać po ziemi; nie z tej ziemi; brudny [czarny] jak święta ziemia; gryźć ziemię; kraina [ziemia, kraj] mlekiem i miodem płynąca; nogi wrosły {{/stl_10}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w ziemię; poruszyć niebo i ziemię; pójść do ziemi; rozstąp się, ziemio; równać [zrównać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z ziemią; sól ziemi; ściągnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z obłoków (na ziemię); trzęsienie ziemi; walczyć [potykać się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na udeptanej ziemi; wyrosnąć [zjawić się] jak spod ziemi; wytrzasnąć [wykopać i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś, kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}spod ziemi; wyzywać – wyzwać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na udeptaną ziemię; zapaść się pod ziemię {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Ziemia — (literally earth or land in Polish language, la. terra) is a historical unit of administration in Poland. This term is often translated as land into English language. Note that in Polish language this term is not capitalized (thus ziemia… …   Wikipedia

  • ziemia — ż I, DCMs. ziemiami; lm D. ziem 1. (jako termin astronomiczny pisze się wielką literą) blm «trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, ciało niebieskie o kształcie zbliżonym do elipsoidy obrotowej, obiegające Słońce po orbicie …   Słownik języka polskiego

  • ziemia — 1. Chodzić, stąpać (mocno, twardo) po ziemi; trzymać się ziemi «być realistą»: Obdarzony wrażliwością dziecka, twardo chodzi po ziemi – jest konkretny, punktualny – i wbrew pozorom – nieśmiały. Przekrój 51/2000. Imponowała mi poczuciem… …   Słownik frazeologiczny

  • ziemia [grunt] ucieka [usuwa się] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}spod nóg {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji, gdy ktoś zaczyna mieć poważne kłopoty, traci stabilizację, pozycję, oparcie moralne, dowiaduje się o czymś rujnującym jego dotychczasowe życie : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ziemia [grunt] pali się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}pod nogami [stopami] {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji, kiedy dalsze przebywanie gdzieś kogoś staje się niebezpieczne, kiedy ktoś jest osaczony, ścigany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kiedy grunt palił się im pod nogami …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ziemia obiecana — {{/stl 13}}{{stl 7}} o miejscu, które wydaje się rajem, dającym gwarancję szczęśliwego, opływającego w bogactwa życia {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ziemia obiecana — Filmdaten Deutscher Titel: Das gelobte Land Originaltitel: Ziemia obiecana Produktionsland: Polen Erscheinungsjahr: 1974 Länge: 179 Minuten Originalsprache: Polnisch …   Deutsch Wikipedia

  • Ziemia Chelmińska — Sp Kùlmo žẽmė Ap Ziemia Chelmińska lenkiškai Ap Kulmerland vokiškai L ist. sr. C Lenkijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • brudny [czarny] jak święta ziemia — {{/stl 13}}{{stl 7}} bardzo brudny, umorusany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wrócił z piwnicy brudny jak święta ziemia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Nieobjeta ziemia — is a poetry collection by Czesław Miłosz. It was first published in 1984. This article related to a poem is a stub. You can help Wikipedia by expanding it …   Wikipedia